שפת תצוגה

WikiBlame

(en, commons, www, …)
(wikipedia, wikisource, wikimedia, wikidata, …)
חיפוש אחורנית מתאריך - -
שיטת חיפוש
סדרהסברים - יצירת קשר - ניתן לעזור בתרגום באתר translatewiki.net - by Flominator
חיפוש של בחור כארז בגרסאות של כטקסט פשוט
נמצאו 500 גרסאות
משווה הבדלים ב-16:50, 22 במאי 2006 בין 250 לבין 251 כשהמקור הוא 499:XX
משווה הבדלים ב-20:59, 30 באוקטובר 2007 בין 125 לבין 126 כשהמקור הוא 250:XX
משווה הבדלים ב-10:10, 28 במאי 2009 בין 62 לבין 63 כשהמקור הוא 125:XX
משווה הבדלים ב-20:09, 21 ביולי 2010 בין 30 לבין 31 כשהמקור הוא 62:XX
משווה הבדלים ב-17:18, 02 באוגוסט 2014 בין 14 לבין 15 כשהמקור הוא 30:XX
משווה הבדלים ב-06:55, 28 באפריל 2015 בין 6 לבין 7 כשהמקור הוא 14:XX
משווה הבדלים ב-12:53, 07 במאי 2015 בין 2 לבין 3 כשהמקור הוא 6:XX
משווה הבדלים ב-18:59, 03 באפריל 2016 בין 0 לבין 1 כשהמקור הוא 2:XX

מילת החיפוש לא נמצאה בכלל. נא לבדוק את ההגדרות ולנסות שוב.
זמן חיפוש: 28 שניות

http://wikipedia.ramselehof.de/wikiblame.php?project=wikipedia&article=&needle=%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8+%D7%9B%D7%90%D7%A8%D7%96&lang=he&limit=500&offjahr=2016&offmon=4&offtag=13&offhour=23&offmin=55&searchmethod=int&order=desc&force_wikitags=off&user_lang=he&ignorefirst=0

Ramselehof.de Valid HTML 4.01 Transitional