שפת תצוגה

WikiBlame

(en, commons, www, …)
(wikipedia, wikisource, wikimedia, wikidata, …)
חיפוש אחורנית מתאריך - -
שיטת חיפוש
סדרהסברים - יצירת קשר - ניתן לעזור בתרגום באתר translatewiki.net - by Flominator
חיפוש של החוקרים בגרסאות של הומרוס כטקסט פשוט
נמצאו 306 גרסאות
הטקסט החוקרים כבר היה קיים בגרסה הראשונה מ־19:55, 18 אוגוסט 2003.

זמן חיפוש: 2 שניות

http://wikipedia.ramselehof.de/wikiblame.php?project=wikipedia&article=%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A1&needle=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D&lang=he&limit=500&offjahr=2013&offmon=12&offtag=7&offhour=23&offmin=55&searchmethod=int&order=desc&force_wikitags=off&user_lang=he&ignorefirst=0

Ramselehof.de Valid HTML 4.01 Transitional